Yasal Tahliye Dışında Kürtaj Yapılması

Yasal Tahliye Dışında Kürtaj Yapılması

Ölü bebek, düşükten sonra parça kalması, annenin sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklar yada bebeğin yaşamla bağdaşmayan sakatlık durumları sayılabilir. Bu durumlarda kürtaj için 10 haftanın üzerinde bir gebelik varsa heyet kararı dediğimiz üç hekim imzalı rapor gereklidir. 

Genetik hastalıkların bir çoğu 10.gebelik haftasını geçince tanı alabilmektedir. Amniosentez denilen, anne karnında bebeğin sıvısını alıp genetik olarak inceleme ve sonuçlarında çıkması gebeliğin 16-18. haftalarına rastlamaktadır. Bu nedenle tıbbi olarak anormal bir gebelikte sonlandırma işlemi 10 haftayı geçti ise üç hekim imzalı rapor gerekir. Aynı rapor anne sağlığı açısından yapılan sonlandırmalar içinde gereklidir. Yani annede gebeliğin devamı hayati risk doğuruyor ise heyet raporu denilen üç hekim onayı şarttır. Bu gibi nedenlerle yapılan kürtajlarda

Bunun dışında kadın hastalıklarında ; anormal uterin kanama dediğimiz özellikle 35 yaş üzerinde düzensiz, sık ve fazla olan kanamalarda ayrıca menapoz sonrası dönemdeki kanamalarda KÜRTAJ yapılır. Sonrasında materyal tanı koymak amacıyla mutlaka patolojiye gönderilir. Böyle durumları hastalarımıza anlatırken rahimden parça alınması (biyobsi) olarak anlatmaktayız. Bu işlem bize hem tanı koymak hem de tedavi yani kanamanın durdurulmasında yardımcı olmaktadır.

Aşırı kanamayla gelen gebelik olmayan ama kanaması medikal tedavilerle durmayan hastalarımızda kürtaj yaparız. Ayrıca 40yaş üzerinde olup kanaması anormal fazla miktarda ve ara kanaması olan hastalarda başvurulan KÜRTAJ işlemi kanamayı durdurur. Alınan materyal patolojik olarak incelenip tanı ve tedaviye ona göre devam edilir.