Hpv Aşısı Ankara

Genital siğil ve HPV aşılama

Genital siğil ve HPV aşılama, cinsel yol ile bulaşan oldukça yaygın bir hastalıktır. Erkek ve kadında 40 adet genital enfeksiyon oluşturan 40 adet HPV tipi vardır. Bu HPV tipleri boğaz ve ağız içine de yerleşmektedirler. HPV ile iltihaplanan (enfekte olan) kişilerin bir çoğu hastalandıkları anlamazlar. HPV, AİDS virüsü veya herpes gibi bir virüs değildir. Tüm bu virüsler cinsel yolla da bulaşsalar farklı belirti ve sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. Prezervatif bulaşmayı tam olarak önleyememektedir. Tip 16 ve 18 kanser ile en çok ilişkili olan tiplerdir.

GENİTAL SİĞİL VE HPV AŞILAMA BELİRTİLERİ VE SAĞLIK SORUNLARI NELERDİR?

HPV’li kişilerin çoğu belirti ve sağlık sorunları geliştirmezler. Olguların %90’nında vücudun bağışıklık sistemi HPV’yi doğal olarak yok etmektedir. HPV tipleri kadın ve erkeklerin bazılarında genital siğillere sebep olmaktadır. Nadiren bunlar boğaza da yerleşebilmektedir. Buna RRP ( recurrent respiratory papillamatozis ) denmektedir.

Diğer HPV tipleri ise kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. Bunun yanında az görülen, ciddi seyreden bazı kanserlere de sebep olmaktadırlar. Vajen, penis, anus, vulva, baş, boyun (bademcik, dil, gırtlak) kanseri gibi. Genital siğil oluşturan HPV tipleri ile kanser oluşturan tipler farklıdır. HPV bulaşmış kişilerin hangisinde kanser gelişeceğini ya da diğer sağlık sorunlarının olacağı önceden görmenin herhangi bir yolu yoktur.

Genital siğiller, genelde genital bölgede kabarcıklar şeklinde ve tek grup halinde ortaya çıkmaktadır. Geniş veya küçük, kabarık veya düz görünümde olabilirler. Doktorunuz tarafından muayenehanede gözle yapılan muayenede kolaylıkla teşhis edebilmektedir.

Enfekte olmuş eşle cinsel temastan sonra haftalar veya aylar içinde genital siğil gelişmektedir. Tedavi edilmez ise, kendiliğinden yok olabilir, değişmeden öyle kalabilir ya da sayı ve büyüklükleri artabilmektedir. Kansere dönüşmez.

HPV VİRÜSÜ SIKLIĞI

Cinsel yönden aktif olan kadın ve erkeklerin %50’si herhangi bir döneminde bu virüs ile karşılaşırlar. Genital siğiller de HPV aşılama gibi çok sık görülür. Rahim ağzı kanserine göre, bu virüsün sebep olduğu diğer tip kanserlere çok daha az rastlanmaktadır. Bazı gruplardaki kişiler, HPV’ye bağlı sağlık sorunları açısından daha fazla riske sahiptirler. Eşcinsel ve biseksüel erkekler ile bağışıklı sistemi düşük (HIV-AIDS) kişilerdir. RRP ise çok nadir görülmektedir.

Uygulamalarımız