Gebeliğin 11. Haftası

Bu hafta gelişim hızla devam eder. Fetüste büyüklük 40-45 mm olmuş ağırlık 8gr civarındadır. Fetal hareketler daha çok dikkat çeker yapılan ultrasonlarda. Parmaklar birbirinden ayrılır. saç ve tırnak yapımı başlar. Böbrekler çalışıp amnion mayi üretirler. Karaciğer, bağırsak, beyin ve akciğer sistemi gelişimine devam eder.

TARAMA TESTİ 11-14 hafta arasında nuchal translucency dediğimiz ense şefaflığı veya kalınlığı ölçümü ile kromozomal olarak trizomi 21 ve 18 denen anomalileri saptayabildiğimiz tarama testi vardır. 11-14 hafta arasında yapılan bu test ikili test adı verilir. Bu test yüksek riskli çıkarsa veya anne zaten yüksek riskli grupta ise genetik tespit edilebilen CVS dediğimiz koryon villus biobsisi ile kesin tanıya bu haftalarda gidilebilir. Anne kanında fetal DNA testide bu haftalarda yapımı başlayan güvenilirlik oranı yüksek olan bir tarama testidir.